Benutzer:LaraDu

From Forum Freie Lastenräder
Revision as of 13:56, 6 January 2018 by LaraDu (talk | contribs) (test)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
LaraDu
Logo
Projektstart 2018
Stadt Duisburg
Land NRW
Träger ADFC Duisburg
Geo-Koordinaten 51° 26' 6.53" N, 6° 45' 45.69" E
Anzahl Räder
Social Media
Website