Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More information

KOLARA - Kollektiv Lastenrad Leipzig

From Forum Freie Lastenräder
KOLARA - Kollektiv Lastenrad Leipzig
Logo Kolara.png
Projektstart 2012
Stadt Leipzig
Land Deutschland
Träger KOLARA Le
Geo-Koordinaten 51° 20' 22", 12° 20' 12"
Anzahl Räder 11
Social Media
Website https://kolara.wordpress.com/